Wake Up Retraite: Touching the Beginners Mind

Nederlands/Dutch: (for English see Below ;))

Alle omstandigheden komen bij elkaar voor een geweldige weekendretraite dit jaar: steun van Nederlandse monniken en nonnen uit Plum Village en het EIAB, een toplocatie in Apeldoorn, een heuse kokkin die met een heel mindful kookteam gaat zorgen voor heerlijke maaltijden en dan ook nog een super inspirerend en passend thema :) Laat de lente maar komen, wij zijn er klaar voor!

We zullen ons dit weekend op speelse wijze verdiepen in de basis beoefening van de mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh.Denk je dat je dat allemaal al weet? Dan moet je juist komen! Dit weekend is bij uitstek bedoeld voor zowel ervaren beoefenaars, als volledige nieuwkomers. Sterker nog: deze mix is precies wat we zoeken ;)We gaan samen beoefenen met de Beginner’s Mind als uitgangspunt. Het loslaten van je ideeën over de beoefening en de beoefening simpelweg ervaren, alsof je het nog nooit eerder hebt gedaan :)

Zowel het luisteren naar de bel, als het (leren) uitnodigen van de bel; zowel het delen tijdens dharma sharing, als het (leren) begeleiden van dharma sharing: door het samen te doen vanuit nieuwsgierigheid en flexibiliteit kunnen we dieper de beoefening in zakken.

We zullen zien dat een frisse blik gecultiveerd en geoefend kan worden, of je nu sinds een dag, of sinds 10 jaar mediteert.

Wat je verder mag verwachten? Wake Up, wat anders!

Iedereen wordt uitgenodigd vrijdagavond rustig aan te komen, vrij tussen etenstijd en het slapen gaan in. Vrijdagavond hebben we een POT-LUCK-DINNER :D en bieden we ruimte en een total relaxation aan, zodat we zaterdag met zijn allen aan de dag kunnen beginnen. Maandag sluiten we aan het einde van de middag gezamenlijk af.

Datum en tijd:
3 april (aankomst vóór 22u) – 6 april 16uur
Lokatie: “Het Woldhuis” in Apeldoorn
Kosten: 125€, exclusief Dana :)

Aanmelden: je kan je hieronder inschrijven.

English:

All pieces of the puzzle have come together for a wonderful Weekend Retreat during Easter: support of the Dutch monastics from Plum Village and EIAB, a super-location in Apeldoorn, a professional cook who will arrange delicious meals for us with her mindful cook-team, and to conclude a very inspiring and appropriate theme :)
Let the Spring come in, we are ready for it!

This weekend we will dive into the basic practices of mindfulness in the tradition of Thich Nhat Hanh, in a playful Wake-Up manner.Do you think that you already know it all? Or you feel still very new? In both cases you should definitely come!

This weekend’s program is especially designed for experienced practitioners and new-practitioners. Even more: we are especially looking for a mix of both ;)Together we will practice with our ‘Beginners Mind’.

Letting go of your ideas of the practice, and simply experiencing the practice, as if you have never done it before :)Both listening to the bell, and (learning to) invite the bell; both sharing during dharma-sharing, as well as (learning to) guide the dharma-sharing: by doing it together with a sense of curiosity and flexibility we create the opportunity to ‘sink more deeply’ into the practice.

We will see that a ‘Beginners Mind’ can be cultivated and practiced, whether you meditate since 10 years or since yesterday!
What can you expect more this weekend? ‘Wake Up’! What else?

Everyone is invited to arrive on Friday evening, between dinnertime (18:00) and noble silence (before 22:00). On Fridaynight we will have a pot-luck dinner for those who arrive at dinner time, and we will offer a total relaxation. In this way we will all be rested and present before starting our program on Saturday morning. On Monday we will close up together in the late afternoon.

Date and time: 3rd April (arrival before 22:00) – 6th April 16:00
Location: “Het Woldhuis” in Apeldoorn
Contribution: 125€, excluding Dana :)

Signing up: you can sign up below.

[wpgform id=’20064′]

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.