Nog een zomerretraite verslag: met een big smile huiswaarts!

[For English, see below].

Met een big smile reed ik huiswaarts na de Wake Up zomerretraite op de Maanhoeve. Fikse buien vergezelden mij en mijn auto ‘Duck’ tijdens de terugreis waardoor ik volop met dweilen en doekjes in de weer moest om het binnenstromende regenwater op te vangen. Het maakte me allemaal niks uit want ik voelde me zo gelukkig, volledig zen en vol liefde na de retraite. Wauw! En een beetje afzien hoort er ook bij als je in een oud, Frans barreltje uit ’72 rijdt. Dat is de charme van rijden met de Franse slag.

Vive la liberté

Pas een week voor de zomerretraite gaf ik me op bij de Maanhoeve, ervanuit gaand dat er wel genoeg plek zou zijn, maar nee. Ik kwam totaal onverwachts op een wachtlijst te staan. Tjonge, wat baalde ik dat ik me niet eerder had opgegeven. Ik houd er nu eenmaal van om dingen op ’t laatste moment te beslissen, om op die manier een zo leeg mogelijke agenda te hebben. Vive la liberté is dan ook één van mijn levensmotto’s. Gelukkig bleek dat alle wachtlijsters uiteindelijk toch van harte welkom waren, hoera!

Vreugdevolle dharmatalk door EIAB Sister Annabel

De van oorsprong Engelse zuster Annabel uit het EIAB gaf een heel mooie dharmatalk over het thema Cultivating Joy & Happiness. Ze vertelde dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van je eigen percepties. Toen zij meer dan 30 jaar geleden in Plum Village kwam, at men daar niet biologisch. Daar moest absoluut en wel direct verandering in komen, vond Annabel! Thay gaf vervolgens aan dat verandering niet zo snel kon gaan. Ze bereikten consensus en Annabel kreeg een klein stukje land zodat ze een begin kon maken. Annabel hield op haar beurt niet vast aan haar idee dat men direct moest overschakelen op biologische landbouw. Happiness is now or never, zei Annabel ook. Niet pas als je kiespijn over is, of als je eindelijk die baan hebt waar je over droomt, of als je dat ene verre land hebt bezocht, of als je de ware hebt gevonden, of als de zon schijnt. Nee. Happiness is gewoon hartstikke nu!

There’s a jewel in every sharing

Joy & Happiness heb ik zeker ervaren tijdens het dharmadelen. Het heeft me echt geraakt en daar ben ik ontzettend blij mee. Want op de één of andere manier had ik tot dan toe nog niet echt ervaren en gevoeld hoe mooi het kan zijn. There’s a jewel in every sharing, had iemand me wel eens verteld. Ja, ja, dacht ik toen, dat zal wel. Mijn ervaring tot dan toe was dat ik het vooral veel gezever vond, ik zat nog vol met vervelende (voor)oordelen. Ik zat wel in een kring, luisterde naar de anderen, maar ik was er vaak niet helemaal bij. Vaak was het alsof er een sarcastisch stemmetje was dat commentaar moest leveren. Heel vervelend en vermoeiend vond ik dat. Mede daardoor nam ik het woord eigenlijk nooit tijdens het dharmadelen. Pas bij de Wake Up zomerretraite voelde ik hoe mooi het eigenlijk is. Wat was ik daar blij mee! Dat kwam vooral omdat Hanneke de eerste keer bij het dharmadelen heel duidelijk uitlegde wat het beoefenen van deep listening en loving speech betekende. De manier waarop ze het uitlegde en de sfeer in de groep zorgden ervoor dat ik er kon zijn. Echt zijn. Zitten, luisteren zonder oordelen en gewoon aanwezig zijn. ZO FIJN!

Ook was ik heel blij dat ze taking space had uitgelegd, iets wat ik best heel eng vind. Alle aandacht op jou gericht… eng! En dan je hart laten spreken? Hoe dan? Doordat Hanneke er aandacht aan schonk, werd het minder groot. Niet dat het daarna piece of cake was, maar het zorgde er wel voor dat ik het in ieder geval twee keer heb aangedurfd! Dank familie Vriendschap en dank Hanneke voor de mooie momenten. Dat we iedere keer begonnen en eindigden met zingen vond ik ook erg fijn want dat schept gelijk een heel prettige sfeer en het zorgt voor verbinding.

Van verstand naar gevoel

Het is niet zo dat het verstandelijk weten van dingen automatisch leidt tot (meer) voelen. Kennis naar je hart brengen zodat het een innerlijke waarheid wordt, zoals Wim in zijn farmatalk [Wims eigen woord voor zijn lezingen op de Maanhoeve, een combinatie van ‘dharmatalk’ en ‘farm’ – red.] zei, is niet zo makkelijk. Althans niet voor mij, ik ben vrij rationeel en mag graag alles analyseren…. Toch wil ik heel graag leren meer te voelen, minder te denken en in mijn hoofd te zitten, gewoon meer zijn ervaren. Tijdens deze retraite heb ik absoluut meer gevoeld en stappen voorwaarts gemaakt op dat gebied. Daar ben ik iedereen – mijn dharmafamilie, alle andere Wake Uppers en Ida en Wim – ontzettend dankbaar voor! Hoe kom je van je verstand naar je gevoel? Voor mij is het antwoord op dit moment absoluut het bezoeken van retraites, sangha’s en samen mindfulness beleven.

Zoveel mooie momenten

Veel happiness was er tijdens het dansen in de zendo. Wow wat was dat fantastisch! Heerlijk om de muziek binnen te laten komen en dansen maar. Het was super om dat met elkaar te delen. Iedereen te zien genieten. Yeah!! Het schapenhoeden vond ik ook prachtig. Samen over de Drentse hei scharrelen met al die schapen. En natuurlijk het kampvuur, samen eten in stilte, samen mediteren, kamperen, zingen met een medebezoeker van de retraite in mijn auto ‘Duckje’, de overheerlijke toetjes van Ida, de sterren, de ontspanningsoefeningen, noem maar op! Er was zoveel moois tijdens de retraite waar ik met enorm veel plezier op terugkijk. Hartstikke enorm bedankt iedereen!

Liefs, Marieke D.

 

Returning home with a big smile!

With a big smile on my face I returned home after the Wake Up Netherlands Summer Retreat at the Maanhoeve farm. Rain was pouring down on my companion ‘Duck’ – my car – which forced me to try my hardest to keep the water damage to a minimum, as the rain penetrated every possible hole in this old buddy of mine. But I couldn’t care less. I felt so happy, so completely zen and so full of love, because of the retreat. Wow! And it is inevitable to suffer a bit if you drive an old French car from 1972. It has even has a certain charm to it, I think.

Freedom

It wasn’t until a week before the Summer Retreat started that I registered, as I had assumed there would be enough spaces left. Unexpectedly, however, I ended up on a waiting list. I was really bummed out for not having signed up earlier. I just really love to make my decisions at the latest moment possible, to keep my schedule clear. value freedom as one of my life mottos. Fortunately enough, everybody from the waiting list was able to participate in the end, hurray!

Joyful dharma talk by sister Annabel from the EIAB

Sister Annabel from the EIAB, an English woman by origin, gave a very beautiful dharma talk about our retreat theme ‘Cultivating Joy & Happiness’. She told us that we do not need to be a victim of our own perceptions. When she came to Plum Village, over 30 years ago, the people there weren’t eating organically grown food. She thought that had to change straightaway. Thay, however, made it clear to her that change couldn’t be accomplished as quickly as she wanted it. They reached a consensus and Sister Annabel was assigned a small piece of land where she could make a start. In turn, Sister Annabel didn’t cling to her idea that one should switch to organic farming at once. Happiness is now or never, she added. Not when your tooth ache is over, of after finally having gotten that job you’re dreaming about, or having visited that faraway country that you really want to visit, or with the perfect partner, or when the sun is shining. Happiness is really just now.

There’s a jewel in every sharing

I certainly experienced a lot of joy and happiness during the dharma sharing circles. It really touched me and I feel so happy about that. Because I wasn’t able to fully experience the beauty of dharma sharing before. Somebody had told me once that “there’s a jewel in every sharing”. “Yeah, sure!”, I thought at the time. I had only experienced it as a lot of complaining, as I was full of annoying prejudices and judgments. I did participate in the sharing circle, and tried to listen to other people’s sharingss, but I was often elsewhere in my mind. It was like there was a little voice in my head making sarcastic comments most of the time. Very tedious and tiresome. Because of this I rarely spoke during dharma sharings. Until I came to the Wake Up Summer Retreat and felt how beautiful it could be. I was so happy about that!

My change had mostly to do with the facilitator, Hanneke, who explained very clearly what the practices of deep listening and loving speech mean. The way she explained them and the atmosphere in our group allowed me to be really present. Sitting, listening without judgements, and just being present. So amazing!

I was also happy that she explained to us what it is like to ‘take space’, something that I find pretty scary. All of people’s attention focused on yourself … scary! And then allowing your heart to speak? How do I do this? But the way Hanneke illustrated it, it became less of a ‘thing’ for me. Not that it made it a piece of cake straightaway, but at least it gave me the courage to try it out myself twice. Thank you, dear dharma family, and thank you Hanneke for these beautiful moments. I also liked starting and finishing our dharma sharing sessions with singing some songs together, which led to a very enjoyable atmosphere and allowed us to connect more deeply.

From my mind to my feelings

Knowing about feelings in your mind doesn’t necessarily lead to getting in touch with your feelings better. Bringing knowledge to your heart, so that it can become an inner truth, isn’t easy, as Wim emphasised in his farma talk (his own word for his lectures on the Maanhoeve farm, a combination of the words ‘dharma talk’ and ‘farm’, ed.). At least not for me, as I am quite a rational person and like to analyse all kinds of things. Yet I really want to learn to feel more, and think less. To be more present. During this retreat I really managed to get in touch with my feelings better. I feel very grateful for that to my dharma family, all the other Wake Up friends at the retreat, and Ida and Wim, who hosted the retreat. How to get from your mind to your feelings? For me, the answer right now is to attend retreats, go to sangha meetings and experience mindfulness together.

So many beautiful moments

Our ‘dancing meditations’ were really happy moments. It felt so good to let the music in and start dancing. So cool to share this experience together, and to watch everyone enjoy themselves. Yeah! I also loved the sheep herding. And sitting by the camp fire, sharing meals in silence, meditating, camping, singing in my car with a fellow retreat participant, enjoying Ida’s delicious deserts, watching the stars, doing total relaxations, and much much more! There were so many beautiful moments to look back at. Thanks so much, everybody!

With love, Marieke D.

 

No Comments

Post a Comment